Lago Neusa

Lago Neusa

Beautiful contrast of yellow and orange.

Advertisements

Lago Neusa

Lago Neusa

Beautiful mirror of water.